Như chúng ta đều biết, thời gian qua đã có đã xảy ra không ít các hành vi xâm phạm an ninh đến máy ATM, đặc biệt là đối với khách giao dịch của ngân hàng qua hệ thống ATM.  Bởi vì, hệ thống ATM cũng là một trong những mục tiêu béo bở mà bọn tội phạm hướng tới nhằm cướp giật tiền từ khách hàng hoặc vô hiệu hóa hệ thống, mật khẩu của cây ATM để đánh cắp tiền, và bản thân ATM và khách hàng không có khả năng tự vệ khi gặp kẻ trộm. Do đó, rất nhiều người tiêu dùng lo lắng khi gửi tiền tại ngân hàng cũng như đến rút tiền tại cây ATM của một hệ thống ngân hàng nào đó.

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ – vệ sĩ Thiên Nam Long SG có một đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp được đào tạo huấn luyện chuyên môn để có thể đảm bảo an toàn tạo thuận lợi hiệu quả đảm bảo nhu cầu rút tiền của người dân từ các cây ATM của ngân hàng đặt tạ các vị trí công cộng.

Để tránh các hiện tượng xấu có thể xảy ra đối với mỗi khách hàng và tài sản tại các cây ATM rút tiền quý khách có thể sử dụng trực tiếp dịch vụ bảo vệ cây rút tiền ATM trên toàn quốc một cách hiệu quả nhất.