SỰ NGHIỆP – ĐAM MÊ – TRÁCH NHIỆM

 • Từ năm 2000 BGĐ Công ty đã cùng với các cựu sỹ quan Quân đội – Công An nghiên cứu về tình hình an ninh và sự hoạt động, phát triển của tội phạm trên Toàn Quốc.
 • Với năng lực – kinh nghiệm & sự đam mê – tâm huyết với nghề, Đội ngũ CBNV đã tạo nên một sự khác biệt trong lĩnh vực Ngành An Ninh (Bảo vệ).
 • Với quyết tâm và tâm huyết ngành nghề tổ chức đã tư vấn – thực hiện thành công các sự kiện lớn trong việc bảo vệ ANTT – ATTS – tính mạng con người, từ đó uy tín – sự tin cậy của các đối tác ngày càng lớn.
 • Xuất phát từ nhu cầu thực tế,Tổ chức đã quyết định thành lập Công ty dịch vụ bảo vệ lấy danh hiệu là Nam Thiên Long tượng trưng cho sức mạnh của Rồng Phương Nam ra đời (Cấp phép chính thức vào ngày 14/10/2004 do Sở kế hoạch Tp.HCM cấp).
 • Tháng 10 năm 2019, Tâp Đoàn quyết định thành lập thêm 01 thành viên nữa với nhiệm vụ phát triển tại Thành Phố Hồ Chí Minh mang tên CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ – VỆ SĨ NAM THIÊN LONG SG

Từ đó Nam Thiên Long đã hội tụ đủ các điều kiện để cải tiến nâng cao chất lượng và xây dựng chiến lược phát triển vững mạnh – trường tồn, đem đến cho Khách hàng thân thiết dịch vụ hoàn hảo nhất.

Tầm nhìn chiến lược của Công Ty dựa trên cơ sở:

 • Nhu cầu khách hàng.
 • Giá trị thương hiệu.
 • Năng lực – sức mạnh của cty.
 • Tâm lý – nhu cầu của CBNV.
 • Quy luật sàng lọc – đào thải.

Công Ty đã xác định sứ mệnh và mục tiêu- chiến lược:

 • Ngày 25/05/2005: Tăng vốn đầu tư lên 1.500.000.000 VNĐ.
 • Ngày 14/10/2006: Tăng vốn đầu tư lên 4.500.000.000 VNĐ.
 • Ngày 18/01/2008: Tăng vốn đầu tư lên 16.000.000.000 VNĐ.
 • Ngày 18/07/2008: Công Ty quyết định thành lập Tập đoàn bảo vệ với 07 Công Ty Bảo vệ thành viên.
 • 18/01/2009 Tập đoàn đã triển khai chiến lược thôn tính và thâu tóm.
 • 18/01/2012 Tập đoàn đã đầu tư trên 30 tỷ đồng (vốn lưu động) để triển khai chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, và kế hoạch năm 2020 Tập đoàn sẽ thành lập hãng Taxi để đáp ứng cho Khách hàng và giải quyết cho CBNV đã đóng góp lâu năm.
 • Hiện nay với thực lực – tài lực – hệ thống chính trị – hệ thống hoạt động toàn quốc sẽ khẳng định giá trị thương hiệu đối với các đối tác là Tập Đoàn, Hiệp Hội trong và ngoài nước.