VỀ PHÁP LÝ:

  • Tổng Cục Cảnh Sát đã xem xét Trình độ – Năng lực đã cấp phép và quản lý trong việc Đào Tạo – Sát Hạch – Cấp giấy phép chứng chỉ do Cục Cảnh Sát Cấp.
  • Cục Cảnh Sát Cấp Phép sử dụng Công Cụ Hỗ trợ: Súng bắn đạn cao su, Súng điện, Roi điện, Gậy Sắt … theo đúng Nghị Định 52/CP của Chính Phủ

VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

  • Công đoàn thành lập năm 2006.
  • Đoàn thanh niên thành lập năm 2009.
  • Chi bộ Đảng thành lập năm 2008.

VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

  • ISO 9001- 2000: Được cấp phép năm 2007.
  • ISO 9001- 2008: Được cấp phép năm 2010.
  • Mô hình Tổ chức theo Mô Hình Quân Đội